Programförklaring

Välkommen till en helt ny blogg. Jag heter Alfred Ruth och har gjort det till min uppgift att sprida kunskap om de förändringar som artificiell intelligens, eller AI, kommer att medföra för vårt samhälle och för oss som människor.

När jag började sätta mig in i forskningen på området 2014 insåg jag sprängkraften i AI-frågorna och ju mer jag läste på, desto mer tilltog mitt intresse. Det gick så långt att jag 2015 bestämde mig för att det viktigaste jag kan sysselsätta mig med är att sprida kunskap, eftersom AI är den mänskliga uppfinning som har potential att i efterhand få den industriella revolutionen att blekna i jämförelse.

Sedan dess har jag därför arbetat med ett romanprojekt vid namn Fermis Filter vars syfte är att sprida kännedom om de utmaningar – men också löften – som tekniken medför. Fermis Filter är en science fiction-trilogi som utspelar sig år 2048 och handlar om kontrollproblemet av superintelligent AI, men utöver det handlar boken också om hur vår ekonomi och arbetsmarknad förändras i takt med tilltagande automatisering. Vad ska vi människor göra när vi inte längre måste arbeta?

Den första boken i trilogin, Fermis Filter: En anledning att finnas, kommer ut i svenska butiker i september 2018 och planen är internationell lansering under 2019, samtidigt som mitt arbete går vidare med de två återstående delarna. Under våren genomför vi, så vitt jag vet, världens första elektroniska betatest av boken. Ett tusental provläsare får läsa boken genom tjänsten BetaReader.io där jag och mina medarbetare kan studera hur folk rör sig genom texten, vilket innebär att vi har möjlighet att A/B-testa olika versioner av manuset för att se till att den färdiga boken blir så bra som möjligt. Om du tycker att det låter intressant får du gärna anmäla dig som provläsare, än så länge finns det platser kvar!

Jag har strävat efter att göra böckerna tillgängliga och lättlästa även för människor som helt saknar intresse eller förkunskaper om AI och teknik. De är böcker som man kan läsa enbart för att de är spännande, men på köpet får man (ibland utan att ha bett om det) lära sig om de verkliga utmaningarna och möjligheterna med tekniken. Populärkultur har annars ofta förklätt AI till en humanoida mördarrobotar med maskingevär för att skapa en actionfylld intrig. Min ingång har istället varit att AI är tillräckligt spännande och skrämmande som det är. Man behöva inte förvränga riskerna med tekniken för att skapa en spännande story, och tyvärr leder sådana skildringar till att folk missuppfattar de egentliga farorna.

Här på bloggen Arti.fici.al är min plan att behandla alla ämnen som anknyter till AI genom att gå igenom dem lite djupare, ett i taget. Här skriver jag inte skönlitterärt, utan i form av lagom långa texter som pedagogiskt förklarar fenomen som maskininlärning, teknologisk arbetslöshet, singularitet, kontrollproblemet, basinkomst och så vidare. Jag hoppas att du som är intresserad av ämnena kommer att finna texterna intressanta och fördjupande. Jag hoppas att du ska tycka att de är värda att sprida för att fler människor ska upptäcka frågorna. Och jag hoppas även att du som hör talas om allt detta för första gången, ska tycka att jag förklarar på ett sätt som går att förstå.

Jag gör allt detta eftersom jag tror att AI-frågorna är vår tids största utmaning. Artificiell intelligens rymmer lösningar på allt från klimatproblem till fattigdom, men också reella utmaningar kring sysselsättning och ekonomi. Faktum är att jag törs gå så långt som att påstå att AI faktiskt är den enda teknologi vi känner till som faktiskt utgör ett reellt hot mot mänsklighetens överlevnad.

De flesta av dessa frågor kommer att ställas på sin spets under 2020-talet och 2030-talet. Därmed är det avgörande att vi fattar genomtänkta politiska beslut som kan sätta upp ramar för den tekniska utvecklingen som ger oss det samhälle vi vill ha. Om vi förblir obeslutsamma kan riskerna visa sig fatala.

Jag hoppas helt enkelt väcka intresset för dessa frågor, och göra vad jag kan för att orientera mina läsare. Ju fler vi blir, desto större chans att vi kan rösta fram politiker som har förstått magnituden av AI och kan erbjuda oss genomtänkta lösningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *